K&K Business Solutions Ltd
Tallinn, Estonia

Raamatupidamine

  • Teostame äriühingu raamatupidamisarvestuse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ja tellija soovidele. Raamatupidamisteenused sisaldavad igakuise aruandluse koostamist: kasumiaruanne, bilanss, müügireskontro, ostureskontro, amortisatsiooni aruanne, palgaarvestus.
  • Hoolitseme selle eest, et Teie ettevõtte deklaratsioonid saaksid Maksu- ja Tolliametile õigeaegselt esitatud ning Teiepoolsed maksuküsimused kiire vastuse.
  • Kuupõhises tasus sisaldub ka Teie ettevõttele iga-aastase majandusaastaaruande koostamine.
  • Meie põhilisteks klientideks on väiksemad ja keskmise suurusega firmad, füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja korteriühistud.

Küsi lisainfot ja hinnapakkumist kõrvalolevalt kontaktvormilt.